ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

In our Mind Caves இரகசிய உலகில்

Thoughts of images are will move
Fear will absorbs all valuefull times
Image result for mind caves
Sound and waves.

Related image

பொய்யுரு விழுதாய் நகரும் ...
பொழுதெலாம் பயநாகம் விரியும்
Image result for mind caves
அரவம்

In this hurry and dis order world அவசர உலகில்

Mind will not differentiate image of
stick and curved bend lines with Snake
Image result for sticks and lines in the shape of snakes
sounds and vibrationsImage result for sticks and lines in the shape of snakes


குச்சியை,வளை கோட்டை காண்கிறது
பாம்பாய் தினம் மனம்
Related image
அரவம்

வியாழன், 13 ஏப்ரல், 2017

வாழ்கிறோம் என்றறிய வாழ்த்துங்கள் Greet everybody to be as beings

How many celebrations in this One day
Tamil New year along with many includes Chithiraikkani

Image result for gemssoothing with Gems.

Related image

எத்தனை திருநாள் இந்த ஒரு நாளில்
தமிழ் புத்தாண்டும் சித்திரைக்கனியும்
Related image
தணியும் மணியும்

திங்கள், 27 மார்ச், 2017

யோகிக்கு to sages


Leaving body is too
make happiness one day
Image result for leaving body is happiness to sages
To leave earth

Image result for leaving body is happiness to sages
உடலை விடுவது கூட
மகிழ்வாகும்  ஒரு நாளைக்கு
Image result for leaving body is happiness to sages
உயிரை விட‌
Image result for leaving body is happiness to sages


புதன், 15 மார்ச், 2017

இரோம் சர்மிளா -90 Irom Sharmila- 90

In U.S.A if you doing service you become President
In India If You Doing Service you become Zero
Related image
Lessons
Related image


அமெரிக்காவில் சேவை செய்தால் ஒபாமா
இந்தியாவில் சேவை செய்தால் ஜீரோம்மா
Related image
படிப்பினை

Image result for irom sharmila

வியாழன், 2 மார்ச், 2017

குடி நீர் Drinking Water


Government,political party,Law and Justice will not give
No water in ponds,lakes and Rivers
Image result for waterless cauvery
Pray Nature(for that)
Image result for waterless cauvery

அரசு, கட்சி,சட்டம் நீதி தராது
ஆறு ஏரி குளம் இல்லாது நில்லாது
Related image
இயற்கை வேண்டு(ம்)
Related image


Related image

செவ்வாய், 28 பிப்ரவரி, 2017

Emptiness and fulfilment: வெற்றிடம் மாற்றம் இடம் நிரப்பி

He is there at cross road
He is not there at cross road in public
Image result for changes only never change quotes
That is Life.

Related image


அந்த இடத்தில் அவன் இருந்தான்
அந்த இடத்தில் அவன் இல்லை
Related image
வாழ்க்கை